Eng

სამეთვალყურეო საბჭო

მარსელ სებასტიან ცაიტინგერი - სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე/წევრი

ვოლფგანგ ბერტელსმეიერი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

ჯოვანკა ჯოლესკა პოპოვსკა - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

მაია ხაჩიძე - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი

რაინერ პეტერ ოტენშტაინი - სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი